Privacy

Home > privacy

Nopspons.nl is een website met informatie over de plasticvrije schoonmaakspons Nopspons. Op de website kun je ook producten kopen. Als je een product koopt of als je de site bezoekt, dan verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacystatement lees je welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

algemeen

Persoonsgegevens die je achterlaat op nopspons.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten: hiermee zorgen we ervoor dat onze dienstverlening passend is voor de opdracht die je ons gegeven hebt. We verzamelen geen onnodige gegevens en bewaren de gegevens ook niet onnodig. Wat we bewaren wordt goed beschermd opgeslagen. We delen je gegevens niet met anderen.

Cookies

Nopspons gebruikt cookies om bezoekcijfers bij te houden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Soort gegevens

1. Persoonsgegevens. Als je iets koopt bij Nopspons, maak je een account aan met je e-mailadres en adresgegevens zodat we een bestelling naar je kunnen toesturen. Via het contactformulier geef je je mailadres.

2. Niet-persoonsgebonden gegevens. We verwerken IP-adressen van websitebezoekers. Deze niet-persoonsgebonden gegevens worden op onze servers, of op bij derden ingehuurde servers opgeslagen. Bijvoorbeeld de naam van je internetprovider en de duur van uw bezoek.

Wat we doen met deze gegevens

1. Het mailadres is nodig om een account te maken. Dit mailadres wordt gebruikt om de klanten op de hoogte te houden van hun bestelling. De adresgegevens worden gebruikt om de Nopspons op het juiste adres te bezorgen.  Mail je ons via de website, dan geef je ons je mailadres zodat we contact met je kunnen opnemen.

2. Wij gebruiken IP-adressen om de website veilig en bereikbaar te houden. Deze gegevens (naam van je internetprovider en duur van je bezoek bijvoorbeeld) worden gebruikt voor statistisch onderzoek waarmee we onze dienstverlening in de toekomst kunnen verbeteren. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar persoonlijke gegevens en worden niet aan derden verstrekt.

De logfiles die worden opgeslagen voor beveiligingsdoeleinden worden ten hoogste drie maanden bewaard en worden ook alleen met dit doel bekeken.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

De gegevens van bezoekers en klanten worden alleen voor bovengenoemde doelen gebruikt. Nopspons verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of om aangifte te doen van strafbare feiten.

We gebruiken WooCommerce voor de webshop.
We hosten onze website en mail bij TransIP.
Betalen gebeurt via Mollie.
Al deze partijen gaan netjes met je gegevens om en nemen passende beveiligingsmaatregelen..

bewaartermijn gegevens

We slaan de persoonlijke informatie op die je verstrekt in je accountprofiel. Je kunt op ieder moment je persoonlijke informatie laten verwijderen. Als je niet langer van onze diensten gebruik wilt maken en je je gegevens wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op. Vanwege administratieve verplichtingen moeten wij ook dan nog facturen met je (persoons)gegevens bewaren voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

De logfiles die worden opgeslagen voor beveiligingsdoeleinden worden ten hoogste drie maanden bewaard en worden ook alleen met dit doel bekeken.

privacyrechten

Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan contact met ons op. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Rotterdam, 28 april 2021